Ekonomický tým junior 2018 – krajské kolo

Dne 2. 10. 2018 se konalo v Písku krajské kolo soutěže Ekonomický tým junior 2018. Soutěžící prokazovali své znalosti z ekonomiky a účetnictví a z prezentace na neznámé téma.

Naši školu reprezentovaly dva týmy ze 4. ročníků. Z celkového počtu 7 týmů jihočeského kraje skončil na 2. místě tým žáků 4. L ve složení Lenka Doudová, Tomáš Pudivítr a Jan Vaníček.

Na 1. místě se umístil tým ze třídy 4. A a 4. B ve složení Monika Musilová, Caroline Píglová a Tadeáš Kohoutek.

Všem výše jmenovaným členům ekonomických týmů upřímně blahopřejeme k vynikajícímu umístění v krajském kole a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Vítězům krajského kola přejeme hodně štěstí a úspěchů v celostátní kole soutěže, které se uskuteční 4. 12. 2018 v Písku.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz