Sázení LÍPY SPOLUPRÁCE

Ve čtvrtek 25. října 2018 přijali všichni zaměstnanci a studenti naší školy s velkým potěšením pozvání od našich nejbližších sousedů – učitelů a studentů Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor. Ti uspořádali u příležitosti oslav 100. výročí založení samostatného státu v botanické zahradě slavnostní akt – Sázení LÍPY SPOLUPRÁCE.

Program zahájili žáci 4. ročníku pořádající školy zpěvem několika národních písní doprovázeným hrou na akordeon a trubku. Výběrem vhodného repertoáru se jim podařilo navodit správnou vlasteneckou atmosféru. Ve stejném duchu pak pokračovali ředitelé obou škol Ing. Blažena Hořejší a Mgr. Marek Novotný ve svých projevech. Oba shodně zdůraznili a odůvodnili potřebu připomínat činy našich předků, kteří se před 100 lety zasloužili o vytvoření samostatného státu a nastolení demokracie v naší vlasti. Upozornili zároveň na skutečnost, že v dnešní uspěchané době je otázka bezpečnosti mnohými považována za samozřejmost. Mnohdy zapomínáme, že právě díky bezpečí a přátelským vztahům s našimi sousedy můžeme v klidu pracovat a pokračovat ve vytváření hodnot, jejichž základy položili právě před 100 lety naši předkové. Na závěr se účastníci tohoto slavnostního aktu mohli z úst PhDr. Jindřišky Bumerlové dozvědět zajímavé informace o lípě srdčité jako jednom z našich národních symbolů. Po mnoha slovech přešli ti nejpovolanější k činům – oba ředitelé se chopili lopaty a malou lipku ovinutou trikolorou obsypali hlínou. Celé slavnostní setkání bylo ukončeno poslechem české národní hymny.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz