Aktuální problémy Evropské unie

Dne 6. listopadu 208 se žáci 3. ročníků zúčastnili přednášky pana prorektora pro vědu, výzkum a vývoj Vysoké školy evropských a regionálních studií Ing. Jiřího Duška, Ph.D., na téma Aktuální problémy Evropské unie. Přednáška se konala díky projektu „Experti do škol“ České společnosti ekonomické, jehož cílem je seznámit studenty středních a vyšších odborných škol v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků.

Z přednášky žáci získali mnoho cenných informací o historii Evropské unie, vývoji Evropské unie i uzavřených smlouvách. Stěžejní část přednášky tvořily současné problémy Evropské unie – složitá a nepřehledná legislativa, která zahrnuje mnoho nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek, obavy z dalšího rozšiřování Evropské unie, udržitelnost sociálně-ekonomického modelu Evropské unie v době globalizace, krize Eurozóny nebo Evropská migrační krize či Brexit.

Pan prorektor přednášel velmi zajímavě, fakta doplňoval konkrétními zajímavými příklady. Pochopili jsme spoustu věcí, kterým jsme doposud nerozuměli nebo je vůbec neznali. Díky této přednášce si můžeme lépe uvědomit rozsah současných problémů Evropské unie, které se v mnoha ohledech týkají každého z nás.

Martina Mišurová a Eliška Krejčí 3. A
Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz