Veřejné finance

Dne 7. listopadu 2018 se zúčastnili žáci 4. ročníků přednášky pana prorektora pro vědu, výzkum a vývoj Vysoké školy evropských a regionálních studií Ing. Jiřího Duška, Ph.D., na téma Veřejné finance. Přednáška se uskutečnila díky projektu „Experti do škol“ České společnosti ekonomické, jehož cílem je seznámit žáky středních škol v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků.

Stejně jako v minulých letech se jednalo o velmi zajímavou přednášku, během které žáci získali mnoho cenných informací a užitečných rad. Dozvěděli se, na který den připadá Den daňové svobody, co jsou centralizované a decentralizované veřejné rozpočty, jaký je rozdíl mezi výdaji mandatorními, kvazimandatorními a nemandatorními, co je Lafferova křivka atd. Pan prorektor svoje přednášky obohatil o příklady reálných situací, které se uskutečnily na území České republiky, a ukázal žákům, že ne vždy nejdražší řešení je to nejlepší…

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz