Ekonomický tým junior 2018 – celostátní kolo

Dne 4. 12. 2018 se v Písku uskutečnilo finále celostátního kola ekonomické soutěže Ekonomický tým 2018, na kterém naši školu a Jihočeský kraj reprezentovali Monika Musilová, žákyně 4. A a Tadeáš Kohoutek a Caroline Píglová, žáci 4. B.

Soutěžní tým prokázal vynikající ekonomické znalosti a vědomosti v písemném testu, v prezentaci, ve zpracování projektové práce na téma „Sdílená ekonomika“ a obsadil 7. místo.

Monice, Tadeášovi a Caroline upřímně blahopřejeme k vynikajícímu umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Jihočeského kraje.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz