Kariérní den na škole – 26. února 2019

Jak probíhal?

Na 40 studentů školy mělo možnost vyzkoušet si cvičné přijímací pohovory se skutečnými firmami (ČSOB, Efaflex, Agentura Czech-us, Brainstorm Magazine, Institut rozvoje kompetencí) a dále se v rámci workshopu se dozvědět, jak probíhá výběrové řízení ve státní správě.

Nabídka „virtuálních pozic“ byla zajímavá od klientského pracovníka v bance, přes nákupčího výrobního závodu, specialistu pro online marketing až například po pozici účetního juniora. Firmy uveřejnily své virtuální online nabídky 12 dnů před konáním kariérního dne, studenti si vybrali pozice, které je zaujaly, a připravili si životopisy a motivační dopisy. V rámci kariérního dne proběhl i pohovor a posouzení životopisu v anglickém jazyce.

Děkujeme Agentuře Czech-us a Ing. Jindřichu Josífkovi za uspořádání akce, Assessment centru ČSOB Mgr. Petře Psotové z Úřadu práce Tábor a panu Milanu Šmídovi z firmy Efaflex za praktické informace, vedení cvičných pohovorů a poskytnutí užitečných rad pro skutečná výběrová řízení, která budou studenty v budoucnosti čekat.

Jak vnímali kariérní den studenti?

„Kariérní den bychom hodnotili jako velice přínosný. Dostali jsme rady ohledně našich životopisů, v češtině i v angličtině, a vyzkoušeli si naše první pracovní pohovory. Dokonce jeden pohovor jsme vedli v anglickém jazyce a na závěr jsme získali hodnocení naší jazykové úrovně. Nelitujeme, že jsme se tohoto dne účastnili a rozhodně tuto akci doporučujeme dalším ročníkům.“

Veronika Šilhová a David Suchan, 3. B

„Akci hodnotím velmi kladně. Byla to úžasná zkušenost vyzkoušet si pracovní pohovor nanečisto. „Zaměstnavatelé nás poučili, co na takovém pohovoru říkat a naopak neříkat. Byli jsme pochváleni za naše životopisy, motivační dopisy a znalost anglického jazyka. Tento den byl velmi přínosný a doufám, že takové akce budou na naší škole konat častěji.“

Sára Janíčková, 3. L

„Bylo to pro mě velmi přínosné. Jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet pohovor jak individuální, tak formou AC. Skvělá zkušenost.“

Matouš Cikán, 3. L

„Kariérní den hodnotím velmi pozitivně. Já osobně jsem si z tohoto dne odnesla hodně cenných informací, zkušeností a rad od samotných zástupců firem: při pohovoru buďte sami sebou, nebojte se, buďte otevření a pozitivní. Do svého životopisu uveďte co nejvíce zkušeností a praxe. Ještě než začnete vypisovat své vzdělání, napište něco málo o sobě. Měli byste přiložit vaši fotku, kde vypadáte přirozeně. Nezapomeňte, že první dojem je velmi důležitý.

Sabina Mrázová, 3. A


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz