Do školy zavítalo Divadélko pro školy

V pátek 20. září 2019 se žáci 3. ročníků zúčastnili divadelního představení

Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému,

během kterého si netradičním způsobem připomněli znalosti o významném uměleckém směru 19. století, které nabyli tradičním způsobem ve 2. ročníku.

Soubor Divadélka pro školy z Hradce Králové zahájil představení ukázkou z díla Utrpení mladého Werthera Johanna Wolfganga Goetheho a následovaly další ochutnávky ze světoznámých děl, např. z románu Chrám Matky Boží v Paříži od Victora Huga nebo z románu Evžen Oněgin od Alexandra Sergejeviče Puškina.

Své příznivce si našla i recitace básnické tvorby, jejímž prostřednictvím se herci snažili zapůsobit na city přítomných divaček a získat si jejich přízeň. Výběr básní byl také netradiční – Máchův Máj měl totiž silného konkurenta v Havranovi Edgara Alana Poea.

V závěru programu herci zaujali osobitým zpracováním ukázky ze známé hry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně.

Herci Vojtěch Líkař a Alexander Andrejs dokázali s minimem rekvizit a v různých převlecích vtipně přiblížit žákům období romantismu. Navíc do svých výstupů vtáhli i žáky, z nichž někteří hercům povedeně sekundovali.

Kulturní hodinka všechny pobavila a již teď se těšíme na další představení tohoto divadla.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz