Termíny jednotné přijímací zkoušky, termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Dne 6. 5. 2020 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy termíny:

Jednotná přijímací zkouška ke studiu na střední škole (řádný termín) – 8. 6. 2020

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky:

  • matematika, anglický jazyk – 1. 6. 2020
  • český jazyk a literatura, německý jazyk, ruský jazyk – 2. 6. 2020

Celé znění tiskové zprávy


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz