Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod

Minimální počet přijímaných uchazečů:
obor OBCHODNÍ AKADEMIE: 10

Termín podání přihlášek: 20. června 2017 do 14:00 hodin

Termín přijímacího řízení: 29. června 2017

Kritéria 3. kola přijímacího řízení jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení:

  • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání;
  • výsledky jednotné přijímající zkoušky z 1. kola, nebo výsledky hodnocení dosaženého při pohovoru;
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky z 1. kola doloží uchazeč spolu s přihláškou. Uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou přijímací zkoušku, budou konat náhradní přijímací zkoušky formou pohovoru, který bude ověřovat znalosti z českého jazyka a matematiky.

Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz