Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod

Minimální počet přijímaných uchazečů:
obor OBCHODNÍ AKADEMIE: 5 (aktualizováno k 15. 5. 2019)

Termín podání přihlášek: 20. května 2019 do 12:00 hodin

Termín přijímacího řízení: 29. května 2019

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení:

  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (prospěch na ZŠ);
  • výsledky hodnocení dosaženého při jednotné zkoušce;
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (certifikáty, výsledky v soutěžích).

Výsledky jednotné přijímací zkoušky z 1. kola doloží uchazeč spolu s přihláškou.

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz