E-podatelna

elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E-podatelna umožňuje elektronické podání datových zpráv, včetně podání zpráv podepsaných zaručeným elektronickým podpisem odesilatele (§ 3 NV č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Potvrzení podání

Škola potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy (vzor):

Potvrzení doručení Vašeho podání/The answer to your submission
Datum/Date: RRRR – MM – DD HH:MM:SS
Předmět/Subject:
Identifikátor/Identifier: OATAXXXXXXXX

Potvrzující zpráva je podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance školy. Škola zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení, na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí škole jako nedoručitelná, škola učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Seznam oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

Jméno a příjmeníE-mail
Lenka Studenovská Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní technické informace o podání datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: .txt, .htm, .html, .rtf, .pdf, .doc, .xls. V případě pochybností lze bližší informace získat prostřednictvím e-podatelny, kde odpovědní zaměstnanci zodpoví Váš dotaz ohledně akceptovatelnosti formátu datové zprávy.

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách zformátovaných pro některý ze systémů souborů (NTFS, FAT) a na CD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Dotazy k provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na poštovní adresu školy. Dotazy ohledně technických parametrů škola vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Datové zprávy je možno škole rovněž předávat na technických nosičích osobně nebo poštou. Osobní předání je možné v úředních hodinách podatelny, viz výše. Adresa pro osobní a poštovní přijímání elektronických podání na technických nosičích:

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická
Jiráskova 1615
390 02 Tábor

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, viz výše, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Akceptované kořenové certifikační autority

První certifikační autorita, a.s. (I.CA)
PostSignum QCA
eIdentity a.s. QCA

Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem lze činit veškeré právní úkony, pokud to nevylučují zvláštní předpisy. Například jsou to následující podání:

  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno.
  • Datové zprávy, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz