Telefonní seznam zaměstnanců

Čísla telefonní ústředny: 381 254 401, 381 254 402, 601 377 363

Po hlasové výzvě volte číslo linky podle následující tabulky:

Příjmení jméno, titulLinka
Bartoňová Žaneta, Mgr. 27
Bednářová Marcela, Mgr. 37
Buriánková Vladislava, Mgr. 27
Cetlovská Marcela, Ing. 26
Durajová Miloslava, Mgr. 35
Hána Vladislav, Mgr. 26
Heroutová Svatava 32
Heřmánková Jana, Ing. 27
Jandlová Alena, Mgr. 35
Jonesová Jana, Mgr. 32
Kašová Vladimíra, Ing. 36
Kofroň Petr, Ing. 26
Kollárik Petr, Mgr. 32
Kopecká Jitka, Mgr. 36
Kubová Monika, Mgr. 35
Kučerová Iva, Ing. 34
Macillisová Pavla, Mgr. 27
Mejtová Lenka, Mgr. 37
Míková Miloslava, PaedDr. 32
Mikšátková Jindřiška, JUDr. 34
Novotný Marek, Mgr. 21
Pistulková Lenka, Ing. 34
Průšová Helena, Mgr. 35
Radimecký Rostislav, Mgr. 31
Samcová Hana, Ing. 34
Studenovská Lenka, DiS. 22
Šímová Iveta 28
Šrubař Ivo, Ing. 28
Turanová Jana, Mgr. 24
Turek Josef, Ing. 34
Veselá Zuzana, Mgr. 37
Volfová Radka, Mgr. 31
Vondrášková Jaroslav, Mgr. 27

www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz