Přijímací řízení na OA

První kolo přijímacího řízení se koná ve dnech: 12. a 16. 4. 2018

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato 60 žáků do 2 tříd prvního ročníku oboru Obchodní akademie (63–41–M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod a 30 žáků do 1 třídy oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02): zaměření Cestovní ruch. Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnoceni podle následujících kritérií:

  • výsledek přijímací zkoušky
  • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Kritéria přijímacího řízení
Počty přijímaných uchazečů
Tiskopis přihlášky


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz