Potřetí v Landshutu…

Minulý rok nám byla nabídnuta možnost se na týden vžít do kůže německého studenta. Většina z nás neváhala ani minutu. Po velice vydařeném pobytu Němců v Táboře jsme se 9. října s nadšením vydali k nim. Po sedmihodinové cestě vlakem nás čekalo vřelé uvítání od hostitelských rodin.

Následující den jsme vyrazili na výlet do největšího bavorského města Mnichova. Město nás uchvátilo svou historickou i moderní stránkou. Po odbití dvanácté jsme na mnichovském orloji viděli tanec bednářů doprovázený zvonkohrou. Poté jsme navštívili největší technické muzeum na světě, kde si každý mohl vybrat z široké řady vědeckých oborů.

Středu jsme využili k návštěvě tamější školy. Překvapilo nás technické vybavení školy a velmi odlišná práva a povinnosti studenta. Poté jsme se přepravili na radnici. Ředitel školy a starosta města nás přivítali a přáli nám pěkný pobyt. Všichni se těší na další vzájemné setkávání a spolupráci.

Ve čtvrtek jsme navštívili nejdříve přírodní park a poté podzemní komplex krápníkových jeskyní. Měli jsme možnost vidět krápníky mnoha druhů, například kalichový, který byl jedinečný, protože obsahoval pitnou vodu.

Myslíme, že celý pobyt byl velmi povedený. V rodinách jsme se cítili dobře a všichni naši „výměnní studenti“ k nám byli milí. Pobyt v Německu zdokonalil naše dovednosti v jazycích, kterými jsme se dorozumívali. Jejich mateřský jazyk jsme mohli slyšet naživo, přestože nám to ztěžoval místní dialekt. Snad potřetí nebylo naposledy a studenti Obchodní akademie Tábor se mohou těšit na setkání v roce 2018.

J. Vaníček, T. Pudivítr, L. Králík, D. Thrung ze 3.L


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz