Comenius/eTwinning

BELL (Business Economics Language Learning)

     

Evropský certifikát kvality
Národní certifikát kvality

V letech 2010–2012 se budou studenti Obchodní akademie (2.A, 2.L) účastnit projektu Comenius, který je zaměřen na spolupráci mezi evropskými zeměmi v oblasti výuky jazyků, ekonomiky a ICT. První rok spolupráce bude ve znamení dvou hlavních témat FAIR TRADE a cvičných firem. Pro jazykovou výuku využijeme CLIL, který nabízí praktickou slovní zásobu v cizím jazyce. Studenti budou pracovat s dotazníky, pracovními listy, letáky v národních i mezinárodních týmech.

Do projektu je zapojeno šest škol: Linec (Rakousko), Lucemburk (Lucembursko), Alicante (Španělsko), Hamburk (Německo), Bolungarvik (Island) a Tábor (ČR).

Během dvou let proběhne pět setkání (Alicante, Tábor, Bolungarvik, Hamburk, Lucemburk), kterých se zúčastní studenti všech škol. Díky spolupráci a mezikulturnímu dialogu budou mít studenti možnost více poznat okolní země a získat praktické zkušenosti užitečné pro budoucnost.

Web: http://comeniusbell.mysite.lu

Web eTwinning: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36261/welcome

Deník projektu: http://twinblog.etwinning.net/26897

Uskutečněná projektová setkání

Alicante (Španělsko)

Tábor (Česká republika)

Bolungarvik (Island)

Hamburg (Německo)

Ocenění projektu

2. místo v soutěži o Evropské ceny eTwinning 2013

Evropská jazyková cena Label 2013

Czech team


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz