Lucemburk (Lucembursko) – závěrečné projektové setkání

21. 4. 2012 – 24. 4. 2012

Během prvního pracovního dne studenti poznali partnerskou školu, zúčastnili se výuky a v mezinárodních týmech si prošli centrum města Lucemburk během poznávací soutěže.

Druhý den setkání proběhla módní přehlídka skutečných i studentských modelů Fair Trade zaměřená na propagaci myšlenky spravedlivého obchodování. Akce oslovila studenty lucemburské školy i místní veřejnost. Třetí den národní týmy představili své práce na téma Peníze a jejich hodnota (historie a současnost peněz, životní náklady, desatero jak správně hospodařit s penězi, cenová politika, průměrné platy, regionální měna např. Chiemgauer).

Závěrečný den setkání se studenti zapojili do prodeje Fair Tradového ovoce a potravin během FairTradové snídaně v lucemburské škole. Poté se seznámili s činností lucemburské FT organizace Transfair. Učitelé zhodnotili průběh celého projektu a seznámili se s jeho hodnocením na jednotlivých školách.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz