Comenius/eTwinning 2012–2014

E5 Entrepreneurship Education (Podnikatelské vzdělání)

Projekt podporuje podnikání jako jednu z klíčových dovedností současného vzdělání nutnou pro život v moderní společnosti, studentům poskytuje užitečné dovednosti pro budoucí osobní, sociální a profesionální aspekty budoucího života.

Studenti poznají pravidla podnikání v partnerských zemích, fungování regionálních i mezinárodních firem, založí si cvičné firmy se zahraniční účastí (studentů partnerských škol), budou spolu obchodovat a spolupracovat. Do projektu budou zahrnuty také otázky firemní etiky a sociální odpovědnosti firem, jejichž prostřednictvím studenti poznají, že podnikání není neetické, i když firmy podnikají pro zisk. Na pozadí probíhajících změn v Evropě se účastníci seznámí s potřebami firem v budoucnosti. Kontakt se studenty evropských zemí rozšíří jejich sociální i jazykové dovednosti, naučí je spolupracovat. Během projektových setkání budou bydlet v rodinách, navštíví místní firmy a partnerské školy.

Proběhne pět partnerských setkání (Bolungarvík, Hamburk, Tábor, Alicante a Lucemburk).

Web projektu eTwinning: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86338/welcome

Deník projektu: http://twinblog.etwinning.net/57676/

Czech team


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz