Světová škola

Světová škola je certifikát, který uděluje společnost Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi (ADRA, o.s., EDUCON, NaZemi, ARPOK). O získání se mohou ucházet základní i střední školy po splnění několika kritérií.

Nad tímto projektem převzal svou záštitu místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní dvacítka českých škol a téměř dvě stovky škol evropských. Základní filozofie projektu spočívá v podpoře vzdělávání a v přípravě žáků k reálnému životu. Opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků:

uč se – zjišťuj – jednej.

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením učitelů aktivně zabývají světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce;
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Informační zdroje:

Materiály za školní rok 2012/2013:

Zpravodaj – únor 2013
Zpravodaj – červen 2013
Světová škola na OA a VOŠE Tábor
Prezentace našeho projektu
Briefing papier
Plakát veřejné sbírky oblečení
Strom problémů
Certifikát světové školy

Materiály za školní rok 2013/2014:

Korupce u nás a ve světě – pozvánka

Personální zabezpečení projektu:

  • koordinátorka: Mgr. Studničková
  • zapojení učitelé: PaedDr. Míková, Mgr. Lukeš, Mgr. Radimecký
  • zapojení žáci: studenti prvních, druhých a třetích ročníků

www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz