Korupce a Česká republika

Ve čtvrtek 5. února 2015 navštívil naši školu prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj Vysoké školy evropských a regionálních studií Ing. Jiří Dušek, Ph.D. Třídy 3. A, 3. B a 4. A se zúčastnily přednášky na téma Korupce a Česká republika.

Pan prorektor nás během své téměř dvouhodinové přednášky seznámil s pojmem korupce, jejími druhy, formami a stádii, s tím, co korupci podporuje, jaké má důsledky, jaké jsou za ni postihy a jaké existují cesty pro její snižování. Celou přednášku prokládal zajímavými skutečnostmi a příběhy, které v minulosti nastaly. Myslím, že si každý z nás odnesl spoustu nových informací a zajímavých poznatků.

Ivona Váchová, 3. B

 

Pro studenty VOŠE přednášel Ing. Jiří Dušek, Ph.D. na téma Česká republika a přijetí Eura. Téma své přednášky zaměřil na zavádění Eura v České republice a na otázky a problémy s tím související. Bylo zajímavé vyslechnout si jeho bohaté zkušenosti z praxe a nechat si přiblížit tuto problematiku v širších souvislostech. Přednáška se uskutečnila na základě projektu „Experti do škol“ České společnosti ekonomické. Cílem projektu je seznámit studenty středních škol v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz