Olympiáda v německém jazyce

8. února 2019 se konalo okresní kolo soutěže v německém jazyce v Domě dětí a mládeže Tábor, kterého se účastnili studenti naší školy – Jan Vostřák a Linda Samcová (oba 3.L).

Vážíme si skvělého umístění Jana Vostřáka, který ve velké konkurenci obsadil 2. místo. Úspěch je o to větší, že se akce účastnili jen studenti gymnázií, ale žádné odborné školy.

Blahopřejeme!


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz