Vzácná návštěva na táborské "OBCHODCE"

Táborská “OBCHODKA“ přivítala dne 30. dubna 2019 vzácnou návštěvu. Do prostor školy, která v letošním roce oslaví 100 let svého působení v oblasti vzdělávání, zavítal předseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Jaroslav Kubera.

U příležitosti této návštěvy byla uspořádána beseda nejen s panem Kuberou, ale i se senátorem Jaroslavem Větrovským. S ohledem na věk většiny besedujících (žáci 3. ročníků) se pan předseda zajímal o jejich pomaturitní plány. Jednoznačně schvaloval jejich zájem pokračovat ve studiu na různých typech vysokých škol ekonomického či humanitního zaměření. V této souvislosti také kladl důraz na důležitost správného výběru oboru pomaturitního studia zejména z hlediska uplatnitelnosti ve společnosti.

Žáky naopak zaujala otázka spojená s právy homosexuálních párů v porovnání s právy párů heterosexuálních a vedla k poměrně bohaté diskusi.

Účastníci besedy překvapili pana předsedu i otázkami spojenými s nízkou účastí voličů v senátních volbách a požadovali i navržení cest vedoucích ke zlepšení stávající situace. Z diskuze bylo patrné, že tazateli byli sice mladí lidé, kteří teprve nedávno překročili pomyslnou čáru dospělosti, ale již nyní, na počátku své cesty dospělostí, si uvědomují problémy, které jsou často označovány jako palčivé a bude i na nich samotných, jakého se jim dostane řešení.

Celou besedu oživily i vzpomínky senátora Jaroslava Větrovského, který jako absolvent táborské “Obchodky“ šíří její slávu i za branami města i hranicemi regionu.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz