Setkání s německými studenty

22. 9. 2014

Od roku 2011 jezdí studenti naší školy do Prahy, aby se setkali se studenty z německých škol. Tato setkání organizuje česko-německá nadace Most/Brücke.

Studenti obou zemí mají příležitost poznat zvyky a jazyk svých sousedů. Němci se seznamují s českými slovíčky a Češi se zdokonalují v němčině. Kromě toho poznávají při rallye městem (Stadtrallye) naše hlavní město. V budově Goethe – Institutu se jim věnují milí a vstřícní lektoři.

Setkání se konají dvakrát za školní rok – na podzim a na jaře.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz