Veřejné finance a Rozpočet Evropské unie

Dne 20. října 2015 se zúčastnili žáci 2. A, 4. A a 4. B a studenti VOŠE dvou přednášek pana prorektora pro vědu, výzkum a vývoj Vysoké školy evropských a regionálních studií Ing. Jiřího Duška, Ph.D., na téma Veřejné finance a Rozpočet Evropské unie. Přednášky se konaly díky projektu „Experti do škol“ České společnosti ekonomické, jehož cílem je seznámit studenty středních a vyšších odborných škol v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků.

Žáci a studenti, kteří byli přítomni přednáškám pana prorektora již v loňském roce, budou jistě souhlasit, že se jednalo o velmi zajímavé přednášky, během kterých jsme získali mnoho cenných informací a užitečných rad. Dozvěděli jsme se, na který den připadá den daňové svobody u nás a v Evropě, co je Lafferova křivka, že existují centralizované a decentralizované veřejné rozpočty, že rozlišujeme výdaje mandatorní, kvazimandatorní a nemandatorní, atd.

Pan prorektor svoje přednášky obohatil o příklady reálných situací, které se uskutečnily na území České republiky, ukázal nám, že ne vždy nejdražší řešení je to nejlepší, zjistili jsme, že za dobu přednášky se státní dluh České republiky zvýšil o 2 082 142 Kč, víme, že pod označením „porcování medvěda“ se opravdu neskrývá živý medvěd…

Marie Pavlů, 4. B
Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz