Finanční gramotnost – školní kolo

V prosinci 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo 8. ročníku celostátní „Soutěže Finanční gramotnost“, která se koná pod záštitou náměstka ministryně MŠMT, ministra průmyslu a obchodu, guvernéra ČNB a místopředsedy Senátu PČR.

Na třetím místě se umístila Kateřina Kafková, žákyně 4. L, na druhém místě Natálie Moláčková, žákyně 4. B a na první místě se umístila Natálie Šilhavecká, žákyně 3. B. Všem žákyním upřímně blahopřejeme k vynikajícím výsledkům.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů

Diplom za 1. místo
Diplom za 2. místo
Diplom za 3. místo


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz