Účetní derby 2017 – školní kolo

Dne 26. 9. 2017 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Účetní derby. Soutěž je určena pro žáky, kteří absolvovali jeden rok výuky účetnictví, tedy pro žáky 3. ročníku oboru Obchodní akademie a 4. ročníku oboru Ekonomické lyceum.

Na třetím místě se umístil Luboš Novák, na druhém místě Tadeáš Kohoutek a vítězství v soutěži si vybojovala Caroline Píglová, všichni žáci 3. B. Všem nadějným účtařům upřímně blahopřejeme k vynikajícím výsledkům.

Tadeášovi a Caroline přejeme hodně štěstí a úspěchů v krajském kole této soutěže, které se bude konat 19. 10. 2017 v Českých Budějovicích.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz