Ekonomický tým junior 2015 – krajské kolo

Dne 1. 10. 2015 se konalo v Písku krajské kolo soutěže Ekonomický tým junior 2015. Soutěžící prokazovali své znalosti z ekonomiky a účetnictví a z prezentace na neznámé téma. Naši školu reprezentovaly dva týmy ze 4. ročníků.

Z celkového počtu 13 týmů jihočeského a západočeského kraje skončil na 3. místě tým žáků 4. A ve složení Erik Burzala, Petra Jilemnická a Jana Vojtová. Na 2. místě se ztrátou jediného bodu na vítěze skončil tým žákyň 4. B ve složení Denisa Neubauerová, Šárka Ondřejová a Ivona Váchová.

Všem výše jmenovaným upřímně blahopřejeme k vynikajícímu umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Denise, Šárce a Ivoně přejeme hodně štěstí a úspěchů v celostátním kole této soutěže, které se bude konat 8. 12. 2015 v Ústí nad Labem.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů

Diplom za 2. místo
Diplom za 3. místo


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz