Ekonomický tým junior 2017 – krajské kolo

Dne 3. 10. 2017 se konalo v Písku krajské kolo soutěže Ekonomický tým junior 2017. Soutěžící prokazovali své znalosti z ekonomiky a účetnictví a z prezentace na neznámé téma.

Naši školu reprezentovaly dva týmy ze 4. ročníků. Z celkového počtu 6 týmů jihočeského kraje skončil na 3. místě tým žáků 4. B ve složení Michaela Pešinová, Michal Němec a Jan Slezák.

Na 2. místě se umístil tým třídy 4. L ve složení Vendula Bočanová, Tereza Nejdrová a Filip Adamovský.

Všem výše jmenovaným členům ekonomických týmů upřímně blahopřejeme k vynikajícímu umístění v krajském kole a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů

Diplom za 2. místo
Diplom za 3. místo


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz