Intersteno 2015

V měsíci květnu se naše škola zapojila do mezinárodní internetové soutěže INTERSTENO (International Federation for information and communication processing). Soutěží se v 10minutovém opisu textu s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu, přičemž jako úspěšné jsou hodnocené práce, které splňují kritérium 200 hrubých úhozů za minutu a maximálně 1 % chyb.

Letošního ročníku se zúčastnilo více jak 930 písařů z celého světa. Mezi nimi se neztratili ani naši studenti, kteří soutěžili jak v opisování textu ve svém mateřském jazyce, tak i v kategorii „multilingua“, čili v opisování textů v jiných cizích jazycích.

Soutěž v mateřském jazyce (celkový počet 925 účastníků):

Habenichtová Tereza – 89. místo (358 ČÚ/min)
Kavanová Sabina – 157. místo (342 ČÚ/min)
Matyš Vojtěch – 282. místo (350 ČÚ/min)

Soutěž v kategorii „multilingual“ (930 účastníků, z toho pouze 228 uspělo a vyhovělo stanoveným kritériím):

Kavanová Sabina – 104. místo (315 ČÚ/min)
Matyš Vojtěch – 109. místo (340 ČÚ/min)
Habenichtová Tereza – 113. místo (320 ČÚ/min)

Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k výbornému výsledku!

PaedDr. Miloslava Míková
vyučující PKO


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz