Celostátní soutěž „Jak finančně (ne)gramotné je Česko?“

Katedra financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná uspořádaly již 7. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty, která si kladla za cíl podpořit povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech a přispět k rozvoji jejich finanční gramotnosti.

Úkolem studentů bylo zpracovat esej na odborné téma "JAK FINANČNĚ (NE)GRAMOTNÉ JE ČESKO?". Předepsané náležitosti soutěže splnilo sedmdesát prací. 30. dubna 2015 bylo po tříkolovém hodnotícím procesu vybráno deset nejlepších prací, mezi kterými na osmém místě skončila práce Marie Pavlů, studentky 3. B. Autorce práce upřímně blahopřejeme k velmi pěknému umístění v celostátní soutěži a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz