Psaní na klávesnici – krajské kolo soutěže 1. ročníků

Dne 19. 6. 2017 se na SOŠ v Blatné konal 31. ročník krajské soutěže 1. ročníků v psaní na klávesnici. V silné konkurenci žáků celého Jihočeského kraje se na výborném 8. místě umístila Michaela Zhorná, žákyně 1. B, na 10. místě David Rathuský, žák 1. A a na 17. místě Ondřej Žilinčík, žák 1. A.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz