Účetní derby 2016 – krajské kolo

Dne 18. 10. 2016 se na Obchodní akademii v Českých Budějovicích uskutečnilo krajské kolo soutěže Účetní derby. Soutěž je určena pro žáky, kteří absolvovali jeden rok výuky účetnictví, tedy pro žáky 3. ročníku oboru Obchodní akademie.

V silné konkurenci nejlepších začínajících účtařů celého kraje skončila na pátém až šestém místě Anna Váňová, žákyně 3. B, které upřímně blahopřejeme k pěknému umístění v krajském kole této soutěže a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz