Účetní derby – krajské kolo

Dne 5. 11. 2015 se na Obchodní akademii v Českých Budějovicích uskutečnilo krajské kolo soutěže Účetní derby. Soutěž je určena pro žáky, kteří absolvovali jeden rok výuky účetnictví, tedy pro žáky 3. ročníku oboru Obchodní akademie.

V silné konkurenci nejlepších začínajících účtařů celého kraje skončila na čtvrtém místě Veronika Hrušková, žákyně 3. A a na šestém místě Denisa Rongeová, rovněž žákyně 3. A. Oběma žákyním upřímně blahopřejeme k pěknému umístění v krajském kole této soutěže a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ing. Lenka Pistulková
předsedkyně komise ekonomických předmětů

Diplom – Veronika Hrušková


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz