Uchazeči o studium na VOŠE

Nabízené studijní obory

 • Finančnictví a bankovnictví – kód 63–43–N/03: vzdělávací program Bankovnictví
 • Ekonomika a podnikání – kód 63–41–N/15: vzdělávací program Účetnictví

Zakončení studia

 • absolutorium

Všeobecné a odborné znalosti absolventů vzdělávacího programu Bankovnictví

 • bankovnictví
 • marketing
 • management
 • všeobecná ekonomika
 • právní nauka
 • matematika
 • finanční rozhodování
 • práce s počítačem
 • dva cizí jazyky
 • komunikativní dovednosti
 • psychologie

Všeobecné a odborné znalosti absolventů vzdělávacího programu Účetnictví

 • účetnictví
 • finanční rozhodování
 • práce s ekonomickým softwarem
 • marketing
 • všeobecná ekonomika
 • právní nauka
 • matematika
 • práce s počítačem
 • dva cizí jazyky
 • komunikativní dovednosti
 • psychologie

Příklady uplatnění absolventů vzdělávacího programu Bankovnictví

 • vedoucí a kontrola účtů
 • platební styk se zahraničím
 • souhrnné zabezpečování bankovních obchodů v naší i zahraniční měně
 • sběr vkladů
 • zabezpečování jednotlivých oborů účetnictví banky se zaměřením na složité a náročné operace
 • zpracování analýz a prognóz hospodářské činnosti banky
 • poskytování poradenských služeb a další

Příklady uplatnění absolventů vzdělávacího programu Účetnictví

 • práce v ekonomických útvarech v podnicích a organizacích státní správy
  • vedení finančního, manažerského a vnitropodnikového účetnictví
  • rozbory hospodářské činnosti
  • investiční rozhodování
  • obchodní zastupování
  • nákupy zboží
  • zásobování
  • odbyt
  • skladové hospodářství
  • práce a mzdy
  • fakturace a další
 • samostatné soukromé podnikání

Učební plán – Bankovnictví
Učební plán – Účetnictví


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz