Soutěž v účetnictví MD – DAL

24. a 25. ledna 2018 se konal ve Znojmě 12. ročník celostátní soutěže v účetnictví pro žáky středních škol MD – DAL, kterou tradičně pořádá Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě. Jde o největší soutěž v účetnictví v České republice.

Veřejné finance

Dne 14. února 2018 se zúčastnili žáci 4. ročníků přednášky pana prorektora pro vědu, výzkum a vývoj Vysoké školy evropských a regionálních studií Ing. Jiřího Duška, Ph.D., na téma Veřejné finance. Přednáška se uskutečnila díky projektu „Experti do škol“ České společnosti ekonomické, jehož cílem je seznámit žáky středních škol v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků.

Přijímací řízení na OA

První kolo přijímacího řízení se koná ve dnech: 12. a 16. 4. 2018

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato 60 žáků do 2 tříd prvního ročníku oboru Obchodní akademie (63–41–M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod a 30 žáků do 1 třídy oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02): zaměření Cestovní ruch. Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnoceni podle následujících kritérií:

Angličtinář roku 2017/18

Ve čtvrtek 30. listopadu zasedlo 36 žáků druhých až čtvrtých ročníků k počítačům, aby během šedesátiminutového online testu zjistili své znalosti a dovednosti v angličtině v rámci 7. ročníku mezinárodní soutěže Angličtinář roku. Jeho součástí byla gramatika, poslech a orientace v textu. Celkem se soutěže účastnilo více než 17 600 žáků a studentů z 29 zemí, maximální počet bodů byl 98. Karolína, vítězka na naší škole, získala 89 bodů.

Projekt Erasmus+ KA1, mobilita žáků, 2017 – 2018

Osvojení nových dovedností na odborné stáži ve Velké Británii

Obchodní akademie a VOŠE Tábor je střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření. Její žáci si během studia osvojují všestranné znalosti a dovednosti v oblasti ekonomiky a cestovního ruchu. Projekt "Osvojení nových dovedností na odborné stáži ve Velké Británii" byl vypracován, aby prohloubil odborné kompetence žáků třetího ročníku během odborné praxe v prostředí zahraniční firmy.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz