Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod

Minimální počet přijímaných uchazečů:
obor OBCHODNÍ AKADEMIE: 5

Termín podání přihlášek: 22. května 2017 do 12:00 hodin

Termín přijímacího řízení: 31. května 2017

Manažerská simulační hra UNISIM

Simulační hru UNISIM jsme ve školním roce 2015/2016 využili se studenty jako pilotní projekt, ve školním roce 2016/2017 je tato velmi dobře zpracovaná výuková hra zařazena do předmětu Projektové řízení ve 4. ročníku oboru Ekonomické lyceum, zaměření Cestovní ruch. Ekonomické, marketingové a manažerské rozhodování na platformě této hry tvoří podstatnou část ve výuce tohoto předmětu.

Setkání projektu ESCAPE – Vidin (Bulharsko)

19. – 25. března 2017

V termínu od 19. do 25. března 2017 navštívilo 12 žáků v rámci projektu Erasmus+ ESCAPE Bulharsko, konkrétně město Vidin. Zde se konalo 7. mezinárodní setkání studentů partnerských škol ze Slovenska, Slovinska, Česka, Rakouska, Rumunska, Bulharska a Maďarska.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz