Soutěž v simulační hře Unisim – celostátní kolo

V měsíci březnu 2018 se žáci 4. L zapojili do internetové soutěže v simulační manažerské hře Unisim. V konkurenci zhruba 50 týmů z celé republiky se do finále probojoval tým naší školy Dvě Kačky ve složení Kateřina Ďurišová a Kateřina Měšťanová.

Přijímací řízení na VOŠE

Ve školním roce 2018/2019 bude přijato ke studiu maximálně 40 studentů na obor BANKOVNICTVÍ, obor ÚČETNICTVÍ nebude otevřen. Podmínkou přijetí je předložení maturitního vysvědčení z absolvované střední školy. Přijímací řízení je bez poplatku, ani není požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přihláška musí obsahovat známky potvrzené absolvovanou střední školou. S přihláškou zasílejte i ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době podání přihlášky ještě maturitní vysvědčení nemáte, tak ověřenou kopii zašlete dodatečně ihned po obdržení maturitního vysvědčení.

Termíny konání přijímacího řízení a podání přihlášek:

  • 1. kolo: 28. června 2018 (podání přihlášek do 31. května 2018)
  • 2. kolo: 30. srpna 2018 (podání přihlášek do 15. srpna 2018)

Kritéria přijímacího řízení - 2. kolo
Kritéria přijímacího řízení
Přihláška na VOŠE – Bankovnictví

Love it or hate it

Cílem projektu je navázat online spolupráci se studenty středních škol ve Wroclavi (Polsko), Perugii (Itálie) a Beaumontu (Irsko) a společně prozkoumat a posoudit výhody a rizika používání moderních technologií.

Úspěch na Mistrovství ČR v grafických předmětech

Ve dnech 5. a 6. června 2018 se na Obchodní akademii v Hradci Králové konalo Mistrovství České republiky v grafických předmětech, kterého se zúčastnili ti nejlepší soutěžící z jednotlivých krajských kol. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, a sice v korektuře textů, wordprocessingu, záznamu mluveného slova a psaní na klávesnici. Naše škola měla zastoupení v poslední disciplíně – psaní na klávesnici, ve které výborného výsledku dosáhl Tomáš Pudivítr ze třídy 3. L. Ten se výkonem 469 čistých úhozů za jednu minutu v konkurenci 27 nejlepších písařů z celé republiky umístil na krásném 5. místě.

Tomášovi moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

PaedDr. Miloslava Míková
vyučující PKO


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz