Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění dne 18. 11. 2016 z technických důvodů ředitelské volno.

Změna ceny obědů

Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor oznámila dopisem ze dne 24. 6. 2016, že z důvodu zvýšení finančního limitu na nákup potravin činí kalkulace od 1. 9. 2016 na 1 oběd pro studenty školy 30 Kč. Změna se projeví již v srpnové záloze.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz