Projekt Erasmus+ KA1, mobilita žáků, 2017 – 2018

Osvojení nových dovedností na odborné stáži ve Velké Británii

Obchodní akademie a VOŠE Tábor je střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření. Její žáci si během studia osvojují všestranné znalosti a dovednosti v oblasti ekonomiky a cestovního ruchu. Projekt "Osvojení nových dovedností na odborné stáži ve Velké Británii" byl vypracován, aby prohloubil odborné kompetence žáků třetího ročníku během odborné praxe v prostředí zahraniční firmy.

Potřetí v Landshutu…

Minulý rok nám byla nabídnuta možnost se na týden vžít do kůže německého studenta. Většina z nás neváhala ani minutu. Po velice vydařeném pobytu Němců v Táboře jsme se 9. října s nadšením vydali k nim. Po sedmihodinové cestě vlakem nás čekalo vřelé uvítání od hostitelských rodin.

Účetní derby 2017 – krajské kolo

Dne 19. 10. 2017 se na Obchodní akademii v Českých Budějovicích uskutečnilo krajské kolo soutěže Účetní derby. Soutěž je určena pro žáky, kteří absolvovali jeden rok výuky účetnictví, tedy pro žáky 3. ročníku oboru Obchodní akademie a 4. ročníku oboru Ekonomické lyceum.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz