Účetní derby 2017 – krajské kolo

Dne 19. 10. 2017 se na Obchodní akademii v Českých Budějovicích uskutečnilo krajské kolo soutěže Účetní derby. Soutěž je určena pro žáky, kteří absolvovali jeden rok výuky účetnictví, tedy pro žáky 3. ročníku oboru Obchodní akademie a 4. ročníku oboru Ekonomické lyceum.

Den otevřených dveří

Vážení zájemci o studium, rodiče,
zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 18. 10. 2017 v době od 8:30 do 17:00 hodin.

Přijímací řízení na VOŠE

Ve školním roce 2017/2018 bude přijato ke studiu maximálně 40 studentů na každý obor. Podmínkou přijetí je předložení maturitního vysvědčení z absolvované střední školy. Přijímací řízení je bez poplatku, ani není požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přihláška musí obsahovat známky potvrzené absolvovanou střední školou. S přihláškou zasílejte i ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době podání přihlášky ještě maturitní vysvědčení nemáte, tak ověřenou kopii zašlete dodatečně ihned po obdržení maturitního vysvědčení.

Termíny konání přijímacího řízení a podání přihlášek:

  • 1. kolo: 29. června 2017 (podání přihlášek do 31. května 2017)
  • 2. kolo: 30. srpna 2017 (podání přihlášek do 15. srpna 2017)
  • 3. kolo: 27. září 2017 (podání přihlášek do 20. září 2017)
  • 4. kolo: 24. října 2017 (podání přihlášek do 16. října 2017)

Kritéria přijímacího řízení - 3. kolo
Kritéria přijímacího řízení - 2. kolo
Kritéria přijímacího řízení
Přihláška na VOŠE – Bankovnictví
Přihláška na VOŠE – Účetnictví


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz