Konzultace pro žáky končících ročníků

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je

od 11. května 2020 povolena osobní přítomnost na vzdělávání u žáků, kteří si podali přihlášku k maturitní zkoušce a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy k maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz