Výsledky přijímacího řízení 2017 – 2. kolo OA

Oficiální výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Oficiální výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor:

OBCHODNÍ AKADEMIE

Upozorňujeme rodiče žáků přijatých do 1. ročníku, že dne 8. června 2017 od 16:00 hodin se koná informativní třídní schůzka.

Studenti z německého Landshutu

Je pondělí 27. března a my, 15 studentů z táborské obchodní akademie, zapojeni už do 3. ročníku výměnného pobytu se studenty Wirtschaftsschule Landshut v německém Bavorsku, čekáme na příjezd našich německých kamarádů. Vlak přijíždí, po přivítání si všichni odvážíme své německé přátele domů a tam dochází k prvnímu setkání s rodinou.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod

Minimální počet přijímaných uchazečů:
obor OBCHODNÍ AKADEMIE: 5

Termín podání přihlášek: 22. května 2017 do 12:00 hodin

Termín přijímacího řízení: 31. května 2017

Přijímací řízení na VOŠE

Ve školním roce 2017/2018 bude přijato ke studiu maximálně 40 studentů na každý obor. Podmínkou přijetí je předložení maturitního vysvědčení z absolvované střední školy. Přijímací řízení je bez poplatku, ani není požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Přihláška musí obsahovat známky potvrzené absolvovanou střední školou. S přihláškou zasílejte i ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době podání přihlášky ještě maturitní vysvědčení nemáte, tak ověřenou kopii zašlete dodatečně ihned po obdržení maturitního vysvědčení.

Termíny konání přijímacího řízení a podání přihlášek:

  • 1. kolo: 29. června 2017 (podání přihlášek do 31. května 2017)
  • 2. kolo: 30. srpna 2017 (podání přihlášek do 15. srpna 2017)

Kritéria přijímacího řízení
Přihláška na VOŠE – Bankovnictví
Přihláška na VOŠE – Účetnictví


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz