Osvětim (Auschwitz Birkenau) – hrůzné svědectví z 2. světové války

Délka života vězňů ve vyhlazovacím táboře Auschwitz Birkenau byla 3 měsíce, jejich průměrná váha činila neskutečných 25–30 kg. Tato neúprosná fakta (sdělená průvodkyní) nám pomalu pronikala do mysli a my jsme si to – v našem blahobytu 21. století – nedokázali vůbec představit! Některé informa-ce o vyhlazovacích táborech jsme již znali, ale návštěva Osvětimi vše překonala, neboť jsme získali drsnou, reálnou zkušenost. Ale vraťme se na počátek dlouhé cesty.

Výsledky přijímacího řízení 2016 – 2. kolo OA

Oficiální výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Oficiální výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor:

OBCHODNÍ AKADEMIE

Upozorňujeme rodiče žáků přijatých do 1. ročníku, že dne 9. června 2016 od 16:00 hodin se koná informativní třídní schůzka.

Jsme zdatní písaři

Minulý týden se na naší škole konala třídní kola soutěže v psaní na klávesnici pro žáky prvních ročníků. Tři nejlepší z každé skupiny postoupili do školního kola soutěže, aby ve vzájemném souboji bojovali o účast na krajském kole, které se koná v červnu v Jindřichově Hradci.

Setkání projektu ESCAPE – Lugoj (Rumunsko)

17. – 23. dubna 2016

Páté setkání projektu ESCAPE nás zavedlo do rumunského města Lugoj

V termínu od 17. do 23. dubna 2016 se 6 studentů ze třídy 2.L a 2.B v rámci projektu ESCAPE podívalo do Rumunska, konkrétně do města Lugoj. Zde se konalo 5. mezinárodní setkání studentů partnerských škol. To znamená Česko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod

Minimální počet přijímaných uchazečů:
obor OBCHODNÍ AKADEMIE: 5

Termín podání přihlášek: 13. května 2016 do 12:00 hodin

Termín přijímacího řízení: 27. května 2016


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz