The Tiny Stories of the Universe

Tiny Stories je název eTwinningového projektu, na kterém pracovali studenti 1. L1 během školního roku 2016/17. Společně s 19 dalšími partnery psali digitální příběhy, ve kterých představili zajímavosti svých zemí, vytvořili Avatary, které seznámili s životem ve svých městech, hráli online kvízy Kahoot a závěrem se naučili tvořit multimediální příběhy o lidech, kteří jsou pro ostatní vzorem.

Závěrečná zpráva

k výměnnému pobytu žáků od 27. 3. do 1. 4. 2017

Návštěva německých žáků v Táboře

  1. V pondělí v pozdních odpoledních hodinách přijela skupina 14 žáků a 2 pedagogů ze Staatliche Wirtschaftsschule Landshut na již třetí setkání. Letošního výměnného pobytu se účastnilo 15 žáků obchodní akademie a 2 učitelky německého jazyka. Čeští žáci si odvezli své německé výměnné žáky do svých domovů a němečtí učitelé se ubytovali v Penzionu Dáša v centru Tábora. Večer se sešli při společné večeři všichni učitelé německého jazyka OA a VOŠE Tábor se svými německými kolegy.

Bylo nás dvacet

Ve dnech 30. 4. – 13. 5. 2017 se dvacet studentů školy zúčastnilo pracovní stáže v Londýně v rámci projektu Erasmus+. Na veškerou organizaci pobytu jsme dostali grant od EU cca 1 700 € na jednoho studenta. Tato cena zahrnovala cestu, pobyt, dopravu v Londýně, jídlo v rodinách a kapesné na obědy.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení na obor: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02): zaměření Podnikání a mezinárodní obchod

Minimální počet přijímaných uchazečů:
obor OBCHODNÍ AKADEMIE: 10

Termín podání přihlášek: 20. června 2017 do 14:00 hodin

Termín přijímacího řízení: 29. června 2017


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz