ERASMUS+: KA1 2016 – 2017

Zahraniční praxe ve Velké Británii

2016-1-CZ01-KA102-022993

               

Projekt „Zahraniční praxe ve Velké Británii“ má za cíl zlepšení kvality odborné přípravy jeho účastníků, rozšíření spolupráce s partnerskými organizacemi a v neposlední řadě zvýšení dovedností v anglickém jazyce. Je připraven pro 20 žáků 3. ročníku Obchodní akademie, obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.

Finanční gramotnost – školní kolo

V prosinci 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo 8. ročníku celostátní „Soutěže Finanční gramotnost“, která se koná pod záštitou náměstka ministryně MŠMT, ministra průmyslu a obchodu, guvernéra ČNB a místopředsedy Senátu PČR.

Angličtinář roku

Ve středu 30. listopadu 34 žáků druhých až čtvrtých ročníků zasedlo k počítačům, aby během šedesátiminutového online testu zjistili své znalosti a dovednosti v angličtině v rámci 6. ročníku mezinárodní soutěže Angličtinář roku.

Setkání projektu ESCAPE – Tábor (Česká republika)

9. – 15. října 2016

V termínu od 9. do 15. 10. 2016 zahraniční studenti v rámci projektu ESCAPE Erasmus+ zavítali do Tábora. Účastníci projektu museli prokázat znalost angličtiny, schopnost spolupracovat a řešit kolektivní problémy. Setkání se zúčastnili studenti z Rakouska, Slovinska, Slovenska, Rumunska, Maďarska, Bulharska a samozřejmě studenti z Obchodní akademie. Studenti z ostatních zemí byli ubytováni v hotelu Palcát, odkud měli cestu do školy velice snadnou.


www.kraj-jihocesky.cz www.auritus.cz www.unium.cz www.tabor.cz www.csicr.cz www.naerasmusplus.cz
www.msmt.cz www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz www.primat.cz www.novamaturita.cz  
www.vejska.cz www.mladiinfo.cz